• Ogłoszenia

    • Obiady

      

     Szanowni Państwo!

     Opłaty za obiady proszę kierować na konto:
     40 1020 4724 0000 3102 0075 9985. W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc i rok, za który będzie dokonywana wpłata.
     Opłata za miesiąc czerwiec wynosi 40 
     . 10 dni x 4 zł = 40 zł
     Żywienie trwa do 14 czerwca 2019 r.

     Proszę zwracać uwagę na tytuł przelewu.

      

     Prowadzimy żywienie uczniów przebywających w naszej szkole, ale nie posiadamy własnej kuchni. W związku z tym liczba miejsc na obiady jest ograniczona. Posiłki dostarcza nam przedszkole "Bajka".

     Zapisy na obiady w roku szkolnym 2019/2020 będą prowadzone od 2 września 2019 r.

     Rekrutacja do świetlicy

      

      

     1. Ze względu na warunki lokalowe w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku funkcjonują cztery pomieszczenia świetlicowe. Dwie świetlice pracują w systemie jednozmianowym i dwie w systemie dwuzmianowym.

     2. Od 03.06.2019 r. do 23.08.2019 r. rodzice mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020.

      

      

     3. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, wraz z potwierdzeniem  zatrudnienia rodziców, należy złożyć  w sekretariacie szkoły w wyżej wymienionym terminie w godz. 8.00 - 15.00.

     4. Potwierdzenie zatrudnienia rodzice składają w formie zaświadczenia z zakładu pracy z pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

     5. Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły lub pobrać osobiście w sekretariacie  szkoły.

     6. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona!

      karta_swietlica.pdf

     Wpłaty na Radę Rodziców

      

     Opłaty za świetlicę

     Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły. Koszt dla rodziny - 35 zł.

      

     Decyzją Rady Rodziców, opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy, proszeni są o wpłaty do nauczycielek świetlicy 5 zł miesięcznie. Pieniądze będą przeznaczone na urozmaicenie zajęć.

     Samorząd Uczniowski

      

     Rada Rodziców

     Przewodnicząca – Julia Czerwonka kl. 6 d

     Z-ca przewodniczącej – Magdalena Ejza kl. 6 d

     Sekretarze: Maria Witkowska,

     Kacper Lenczewski kl. 6 c

     Skarbik: Szymon Dąbrowny kl. 6 c

      

     Przewodnicząca - Jolanta Falacińska

     Z-cy przewodniczącej - Alicja Jakóbczyk, Joanna Skubich

     Sekretarz: Krystyna Tarnowska-Ewko

     Skarbnik: Urszula Niedużak

     Kalendarz roku szkolnego

      

     Podręczniki

     kalendarz201819.pdf

      

      

     podreczniki.pdf

      


   • Rysunki Jana Marcina Szancera pochodzą ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
   • sp5elk@onet.pl
   • 87 732 60 71
   • ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 19-300 Ełk