• Projekty

    • Projekt "Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość"

    • W okresie od 03.09.2018 r. do 02.07.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku realizuje projekt zatytułowany „Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość”  w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER), który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zrealizowanie projektu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 173 527,24 PLN. Jesteśmy mocno przekonani, że uczenie języków obcych jest kluczem, który otwiera perspektywy naszym uczniom. Projekt „Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość” jest odpowiedzią na potrzeby naszej szkoły – bycia nowoczesną i rozwijającą się placówką z ambicjami i wysokimi oczekiwaniami wobec uczniów i kadry uczącej. Główne cele naszego projektu to: nabycie nowych kompetencji  przez nauczycieli różnych przedmiotów, przede wszystkim w posługiwaniu się językiem angielskim, co w przyszłości umożliwi nauczycielom, a przez to i uczniom zdobywanie wiedzy w międzynarodowym środowisku; podniesienie jakości nauczania poprzez zmianę tradycyjnych metod na bardziej kreatywne, w tym wdrożenie elementów metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz korzystanie z narzędzi ICT; zdobywanie wiedzy w warunkach międzynarodowych i realizacja w przyszłości wspólnych projektów ze szkołami europejskimi.

     Realizowany przez nas projekt  obejmuje również job shadowing (bezpośrednia obserwacja pracy zagranicznych nauczycieli) w szkole partnerskiej w Hiszpanii. Projekt jest obustronny, oznacza to, że naszych hiszpańskich partnerów realizujących projekt w ramach programu Erasmus+,  również będziemy gościć  w naszej szkole. Cele  projektów są  spójne, co gwarantuje, że wpływ na nauczycieli i uczniów  będzie ogromny.

     W ramach przedsięwzięcia 11 nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w różnych kursach zagranicznych podnoszących kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim, metodyki nauczania języka angielskiego oraz stosowania w nauczaniu metody CLIL i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

     Spodziewany wpływ projektu na uczestników: wzmocnienie kompetencji i pewności w posługiwaniu się językiem angielskim, udoskonalenie warsztatu pracy w zakresie metodologii nauczania i efektywnego stosowania narzędzi ICT, rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie nauczycieli zróżnicowanej kulturowo oraz rozwinięcie poczucia przynależności do Europy.

     Spodziewany wpływ projektu na szkołę i organizacje partnerskie: poprawa jakości pracy szkół poprzez włączenie zdobytych doświadczeń i nabytych kompetencji oraz zaadoptowanie przykładów dobrych praktyk, poszerzenie oferty zajęć z uczniami o elementy metody CLIL i posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami technologicznymi,  utworzenie sieci kontaktów europejskich, poprawa wizerunku szkoły oraz zwiększenie jej prestiżu i wymiaru europejskiego.

     Koordynator projektu - Beata Ramotowska

      

   • Uczestnicy projektu

    Dariusz Szumski - dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego

    Beata Ramotowska - nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu

    Jolanta Sawicka - nauczyciel-bibliotekarz

    Iwona Juszkiewicz - nauczyciel informatyki i techniki

    Magdalena Łaszcz - nauczyciel plastyki i muzyki

    Anna Konopka - nauczyciel języka polskiego

    Ewa Cwalina  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

    Barbara Kiluk-Dońkowska - nauczyciel informatyki i techniki

    Robert Kubeł - nauczyciel matematyki i techniki

    Regina Merchelska - nauczyciel przyrody i biologii

    Joanna Czarniak - nauczyciel matematyki

    • {#1508} 1
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
   • sp5elk@onet.pl
   • 87 732 60 71
   • ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 19-300 Ełk