• Aktualności

     • Wieczór kolęd
      • Wieczór kolęd

      • „Grudniowa piękna noc z kolędą przyszła do nas.

       Grudniowa piękna noc przez ludzi wymarzona”.

       /K. Chojecka/

        

       20 grudnia 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku „Wieczór kolęd”. Na uroczystość przybyli licznie: zaproszeni rodzice wraz ze swoimi pociechami oraz dyrekcja, nauczyciele i personel szkolny. W pięknej bożonarodzeniowej scenerii: przy kominku, choince i małym Jezusku zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki przeplatane poezją. Koncertowi z udziałem małych wykonawców wtórował śpiew dorosłych. Dodatkową atrakcją była gra na instrumencie muzycznym oraz śpiewanie kolęd nie tylko w języku polskim, ale też angielskim, niemieckim i francuskim. Tego wieczoru nasi uczniowie z Gromady Zuchowej „Pszczółki” wnieśli uroczyście Betlejemskie Światło Pokoju. Dzieci pięknie ustroiły choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

       Na koniec zgodnie z polską tradycją wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne  dzieląc się wigilijnym opłatkiem. Były to wzruszające chwile, nawiązujące do tradycji dzielenia się chlebem Miłości i zwyczaju kolędowania w rodzinnym gronie. Dziękujemy wszystkim, którzy w zgiełku świątecznych przygotowań znaleźli czas na wspólne świętowanie, a zwłaszcza dzieciom, które w sposób szczególny dostarczyły wszystkim uczestnikom wieczoru pięknych duchowych przeżyć.

       Elżbieta Sobczyk, Joanna Baranowska, Anna Czajka, Barbara Młodzianowska, Aleksandra Zemel, Magdalena Lubartowicz

     • Betlejemskie światło pokoju – światło, które łączy
      • Betlejemskie światło pokoju – światło, które łączy

      • W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

       Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerze i zuchy ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Jak co roku zanosimy Betlejemskie Światło Pokoju do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

       18 grudnia 2018 r. zuchy uczestniczyły w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Ełckiej. Przedstawiciele ZHP Hufca Ełk przywieźli światło
       z Zakopanego, gdzie skauci ze Słowacji przekazali je polskim harcerzom i harcerkom. Zuchy uczestniczyły we Mszy Św., a następnie w Wigilii Hufcowej, na której nie zabrakło jasełek, dzielenia się opłatkiem, śpiewu kolędy i pastorałek, a także wigilijnych potraw.

       23 grudnia 2018 r. w godz. 13:00 – 17:00, dzień przed Wigilią zuchy i harcerze działający w Szczepie Pokolenie JP II (2 GZ Pszczółki, 1PWDH Quo Vadis, PDW Exodus) dotrą
       z Betlejemskim Światłem Pokoju do mieszkańców Osiedla Jeziorna. Nie zamykajmy naszych domów przed światłem, które łączy.

       pwd. Magdalena Lubartowicz

     • Kiermasz Misyjny
      • Kiermasz Misyjny

      • „Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły,

       naszych serc, by ich kochały”

       /Matka Teresa z Kalkuty/

       13 – 14 grudnia 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku Bożonarodzeniowy Kiermasz Misyjny na rzecz  Salezjańskiego Domu Dziecka im. Marii Romero w stolicy Kenii – Nairobi. ramach wieloletniego programu Adopcja na Odległość, poprzez różne akcje charytatywne, pomagamy dzieciom – sierotom w zapewnieniu wyżywienia i edukacji.

       Tegoroczny Bożonarodzeniowy Kiermasz Misyjny zorganizowali uczniowie Szkolnego Koła Misyjnego „Mały Misjonarz Jezusa” przy współpracy  Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z rodzicami pod opieką nauczycieli: p. Elżbiety Sobczyk, p. Roberta Kubeł, p. Anny Czajki oraz p. Joanny Baranowskiej.

       Na stoisku można było zakupić własnoręcznie wykonane choinki, bombki, karty i stroiki świąteczne oraz aniołki, lampiony, kalendarze, nie zabrakło słodkości: ciast, ciasteczek, lukrowanych pierniczków i innych smakołyków.

       Dochód ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych został przekazany, za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, siostrze misjonarce Katarzynie Urbańskiej pracującej w sierocińcu w Nairobi. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu kiermaszu, a przede wszystkim rodzicom, którzy z własnej inicjatywy upiekli ciasta na kiermasz i przynieśli wykonane przez siebie stroiki oraz inne ozdoby świąteczne. Dziękujemy nauczycielom, paniom pracującym w świetlicy szkolnej za zaangażowanie. Dziękujemy również rodzicom oraz wolontariuszom pomagającym w sprzedaży, za ich ofiarną i bezinteresowną pomoc na rzecz potrzebujących. Społeczność szkolna udowodniła, że razem możemy wiele.

       Elżbieta Sobczyk, Robert Kubeł, Anna Czajka, Joanna Baranowska

     • VIII Tydzień Bezpieczeństwa „Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta”
      • VIII Tydzień Bezpieczeństwa „Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta”

      • W dniach 10-14 grudnia 2018r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku obchodziła VIII Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem: „Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta”. Celem przedsięwzięcia wychowawczo – profilaktycznego było: podejmowanie aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności oraz przeciwdziałanie negatywnym aspektom zachowania. Od poniedziałku do piątku w szkole odbywały się różnorodne działania.

       11 grudnia klasy IV uczestniczyły w spotkaniu z psychologiem z PCPP-P w Ełku p. Patrycją Karpińską, która przeprowadziła pogadanki na temat: „Agresja rówieśnicza, przejawy dyskryminacji, izolowania uczniów i jak radzić z tymi sytuacjami”.  Pani psycholog uczuliła dzieci na

        12 grudnia klasy: V g i VI c spotkały się z funkcjonariuszką KPP w Ełku – nadkomisarz Agatą Jonik, która udzieliła wielu rad na temat: „Agresja i przemoc rówieśnicza oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w  szkole i poza nią - odpowiedzialność prawna nieletnich”.  Pani nadkomisarz poradziła uczniom, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

       Społeczność szkoły  dziękuje Powiatowemu Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Komendzie Powiatowej Policji w Ełku za współpracę i wspieranie  działań  na rzecz bezpieczeństwa.  Bezpieczna szkoła, to nie tylko szkoła właściwie realizująca nałożone na nią przepisami obowiązki. To przede wszystkim szkoła uczestnicząca w inicjatywach, które angażują uczniów, nauczycieli, a czasem nawet rodziców do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

       Maria Chaberek

     • Powiatowy Konkurs Plastyczny, Literacki i Recytatorski „ Rodzina źródłem wartości i tradycji patriotycznych”
      • Powiatowy Konkurs Plastyczny, Literacki i Recytatorski „ Rodzina źródłem wartości i tradycji patriotycznych”

      • W ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” i obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej we współpracy z Parafią pw. św. Jana Pawła II w Ełku, w poniedziałek 10 grudnia 2018r. zorganizowała Powiatowy Konkurs Recytatorski, a także rozstrzygnięcie literackiej i plastycznej formy konkursu: „ Rodzina źródłem wartości i tradycji patriotycznych”. Celem konkursu było: podkreślenie roli rodziny w rozwoju osobowym człowieka, kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami, rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań plastycznych i literackich oraz wrażliwości na żywe słowo, doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych talentów, integracja szkół wychowujących do wartości.

       Na formę plastyczną konkursu wpłynęło 57 pięknych prac wykonanych różnymi technikami. Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Czajka – nauczycielka plastyki i muzyki, p. Joanna Kacprowska  i  p. Anna Obrycka nauczycielki historii oraz p. B. Kubeł – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej po wnikliwej analizie wszystkich prac, kierując się określonymi kryteriami tj. samodzielnością wykonania, zgodnością z tematyką, oryginalnością pomysłu i sposobem jego przedstawienia przyznała tytuły laureatów i wyróżnionych:

       kategoria klas I – III:

       1. Wanessa Hećman – kl. I a – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

       2. Izabela Wasilewska – kl. II c – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

       Maja Molska – kl. I c – Szkoła Podstawowa nr 2 im. D.  Siedzikówny „Inki” w Ełku

       3. Maja Wizgier – kl. II a – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

       Konrad Kamil Szostak – kl. I - Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       wyróżnienia: Nikola Perkowska – kl. II – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

       Julita Garlicka – kl. II - Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       Blanka Podbielska – kl. II b - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

       Natalia Chrapowicka – kl. III – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

       kategoria kl. IV –VI

       1. Lena Trusińska – kl. IV a – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie

       2. Ewelina Pryszczepko – kl. IV d - Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       3. Izabela Bakun – kl. VI d - Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

       wyróżnienia: Aleksandra Kolator – kl. V a – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

       Nikola Ziegert – kl. V b – Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Starych Juchach

       Anna Abrycka – kl. V b - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie

       kategoria klas VII –VIII:

       1. Maciej Zamojski – kl. VIII c - Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       2. Gabriela Łukaszewicz – kl. VII - Szkoła Podstawowa im. ks. J Twardowskiego w Woszczelach

       3. Jakub Kleban – kl. VII b – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

       wyróżnienia: Weronika Choruży – kl. VII - Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

       Magdalena Markowska – kl. VII - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie

       Na literacką formę konkursu wpłynęło 36 prac: wierszy i opowiadań, które ukazywały miłość w rodzinie i do Ojczyzny, a także trudną historię Polski i radość z wolności.

       Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Konopka i p. Joanna Baranowska – nauczycielki  języka polskiego przyznała miejsca i wyróżnienia:

       kategoria klas III – V:

       1. Antonina Kaczmarczyk - kl. V-  Szkoła Podstawowa nr  9 im. Jana Pawła II w Ełku

       Iga Osiecka -  kl. IV - Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 w Ełku

       2. Ewa Kaliszuk - kl. III- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

       3. Laura Golubiewska - kl. IV -  Szkoła Podstawowa  im. Bpa E. Samsela w Wiśniowie Ełckim

       Magdalena Klimach - kl.  IV- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

       wyróżnienia: Michalina Rogińska - kl. V Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       Alicja Torebko - kl. IV - Szkoła Podstawowa nr 5 im. M Konopnickiej w Ełku

        

       kategoria klas: VI-VIII

       1. Damian Żywno - kl. VIII - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

       Klaudia Walicka - kl. VIII - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej  w Kalinowie

       2. Katarzyna Kędzierska - kl. VI Szkoła Podstawowa  im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

       Laura Rogińska - kl. VII - Szkoła Podstawowa nr  2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       3. Klaudia Czuper - kl. VI - Szkoła Podstawowa nr  2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       Magdalena Sulińska - kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

       wyróżnienia:  Damian Czaicki - kl. VI - Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

       Marlena Radosiuk - kl. VIII - Szkoła Podstawowa im. L. A. Kaczyńskiego w Chełchach

       Zmagania recytatorskie zgromadziły 45 uczestników, reprezentantów klas I-VIII szkół miejskich i wiejskich z terenu powiatu ełckiego. Uczniowie recytowali utwory polskich poetów m.in. M. Konopnickiej, W. Szymborskiej, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, T. Kubiaka, C.K. Norwida i wielu innych. Komisja konkursowa w składzie:

       p. Joanna Baranowska - przewodnicząca komisji, nauczycielka języka polskiego,

       p. Dorata Niecikowska – Karwas - psycholog,

       p. Jolanta Waszkiewicz – rodzic, dyrektor administracyjny Niepublicznego  Katolickiego Przedszkola „U Lolka” im. św. Jana Pawła II oceniła dobór tekstu, jego opanowanie, interpretację, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny jak również postawę recytatora i przyznała miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

        kategoria klas  I-II

       1. Nikola Żakowska  - kl. II -  Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

       2. Maja Amrozińska - kl. II - Szkoła Podstawowa nr 2 im. D.  Siedzikówny „Inki” w Ełku

       3. Michalina Kozłowska - kl. I - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

        Martyna Orszewska - kl. II - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

       wyróżnienia: Wiktoria Sulikowska - kl. I i Ignacy Barszczewski - kl. II - Szkoła Podstawowa  im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

       Oliwia Tarazewicz - kl. II - Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II

       w Ełku

       kategoria klas III – V:

       1. Jakub Pikora - kl. V -  Szkoła Podstawowa  im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

       Paweł Żywno - kl. IV - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

       2. Aniela Piercewicz - kl. III - Szkoła Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej  w Ełku

        Ida Kulikowska de Nałęcz - kl. IV – Szkoła Podstawowej nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       3. Liliana Racis – kl. - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

       Otylia Sosnowska -  kl. IV -  Szkoła Podstawowa  nr 1 w Ełku

       Paulina Choroś - kl. V -  Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

       wyróżnienia: Lena Podemska - kl. IV - Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku

       Wiktoria Nalewajko - kl. V - Szkoła Podstawowa nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ełku

       kategoria klas VI-VIII

       1. Kinga Balcer - kl. VII – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Woszczelach

       2. Karolina Kowalewska - kl. VIII - Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

       Damian Żywno - kl. VIII - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku

       Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów, laureatom i wyróżnionym w trzech formach konkursu dyrektor szkoły p. Dariusz Szumski i przedstawiciele komisji wręczyli  pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundowali: Proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku ks. dr Tadeusz Białous, radni powiatowi: p. Mariusz Laskowski i p. Łukasz Pachucki, Urząd Miasta i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku. Patronat nad konkursem objął Prezydent Ełku p. Tomasz Andrukiewicz, a patronem medialnym było Radio 5.

       Dziękujemy społecznościom szkół, które przyjęły nasze zaproszenie i tak licznie wzięły udział w konkursie. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wspierają szkoły wychowujące do wartości i tradycji.

       Organizatorzy konkursu: M. Chaberek, M. Lubartowicz, B. Kubeł, R. Kubeł

        

     • Z INNEJ STRONY ŚWIĘTA
      • Z INNEJ STRONY ŚWIĘTA

      • Pod takim hasłem w dniach 07.12 - 09.12. 2018 r. odbył się harcersko - zuchowy biwak mikołajkowy, który pozwolił uczestnikom spojrzeć na święta trochę z innej strony. Święta Bożego Narodzenia to nie tylko choinka, ozdoby, pyszne potrawy i prezenty ale przede wszystkim czas oczekiwań na narodzenie Jezusa Chrystusa oraz wspaniały czas spędzony z rodziną.

       Na biwaku nie zabrakło Mikołaja, który grzecznym zuchom i harcerzom zostawił upominki w butach. Zuchy miały możliwość świetnej zabawy, poznania tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Pszczółki uczestniczyły w konkursie na najdłuższy łańcuch, musiały ubrać jak najwięcej warstw ubrań aby przygotować się na srogą zimę. W skarpetkach zuchy znalazły numerki wskazujące ilość dobrych uczynków, które należy wykonać.

       Pięcioro zuchów z 2 Gromady Zuchowej Pszczółki przy obrzędowym ognisku otrzymało barwy gromady, czyli żółte chusty z czarnym obszyciem. Otrzymanie barw wiąże się z dumnym reprezentowaniem gromady nie tylko podczas zbiórek i w szkole ale również poza nią. Dla pięciu innych zuchów był to ważny moment, ponieważ złożyły obietnicę zucha ochoczego i otrzymały gwiazdkę do wszycia na mundur. Zdobycie gwiazdki zucha ochoczego nie należy do najłatwiejszych zadań, należy złożyć obietnicę zuchową i poznać Prawa Zucha. Zuch ochoczy dba o swój mundur, ochoczo bierze udział w zbiórkach gromady, służy radą i pomocą wszystkim tym, którzy tego potrzebują, pomaga w pracach domowych swoim rodzicom i opiekunom. Zuch ochoczy zna symbole narodowe, hymn narodowy i potrafi godnie zachować się podczas uroczystości państwowych. W roku dla Niepodległej w sposób szczególny mogliśmy te umiejętności kształtować.

       Zuchy nie mogą już doczekać się ferii zimowych i kolejnego tym razem dłuższego wyjazdu.

       pwd. Magdalena Lubartowicz

     • Lubimy ludzi – Szlachetna Paczka W SP5
      • Lubimy ludzi – Szlachetna Paczka W SP5

      • W dniach 22.11.2018 r., 29.11.2018 r. oraz 06.12. 2018 r. wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas, a także Samorząd Uczniowski zbierali datki do puszek, przeznaczone na wykonanie paczki dla potrzebującej rodziny, objętej pomocą Szlachetnej Paczki. Punktem kulminacyjnym zbiórki był kiermasz ozdób świątecznych, ciast, ciasteczek i pierniczków. Do jego przygotowania przyczynili się uczniowie, nauczyciele i rodzice przekazując ozdoby i słodkości, dokonując zakupów na świątecznym stoisku, ale także czuwając nad prawidłowym przebiegiem akcji. W czasie kiermaszu
       i zbiórki udało się uzbierać 2024 zł i 40 gr. Zakupiono  środki czystości, artykuły spożywcze, w tym specjalnego przeznaczenia dla osób z cukrzycą, a także buty dla rodziny.
       W szczególnych upominkach znalazł się keyboard, a także mikser z blenderem.

       Jesteśmy dumni z naszej szkolnej społeczności, cieszy nas że tak wielu w ten szczególny, przedświąteczny czas potrafi podzielić się cząstką siebie i wspomóc potrzebujących. Wierzymy, że dobro, którego byliśmy udziałem powróci do naszej szkoły, do naszych rodzin, do naszej lokalnej społeczności.

       Wszystkim  rodzicom, uczniom, wolontariuszom, nauczycielom, wychowawcom zaangażowanym w przygotowanie Szlachetnej Paczki dziękujemy.

       Magdalena Lubartowicz, Maria Chaberek, Robert Kubeł, Barbara Kubeł

     • Wizyta w szkole partnerskiej - Escola Torroja i Miret w Vila-seca
      • Wizyta w szkole partnerskiej - Escola Torroja i Miret w Vila-seca

      • W ramach realizacji projektu finansowanego z Funduszy Europejskich PO WER „Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość” pięciu nauczycieli naszej szkoły od 19 do 25 listopada 2018 r. realizowało pierwszą mobilność, job shadowing, w szkole partnerskiej - Escola Torroja i Miret w Vila-seca w Hiszpanii. Nauczyciele zapoznali się z systemem edukacyjnym i funkcjonowaniem hiszpańskiej placówki. Przez tydzień obserwowali zajęcia lekcyjne oraz różne projekty i przedsięwzięcia realizowane w tej szkole metodą CLIL.

        

      • Akcja charytatywna „Każdy znaczek wspiera misje”

      • Zbieraj ostemplowane znaczki pocztowe,

       wycinaj je wraz z kopertą z półcentymetrowym marginesem,

       przynoś je do szkoły przez cały rok,

       wrzucaj do specjalnie przygotowanego pudełka.

       Prosimy nie odklejać znaczków z kopert i widokówek, (zajmują się tym wolontariusze). Znaczki przekażemy Księżom Werbistom z Pieniężna, którzy sprzedadzą je filatelistom, a fundusze uzyskane w ten sposób przekażą na cele misyjne, jako pomoc podopiecznym w różnych częściach świata.

       Koło Misyjne: „Mały Misjonarz Jezusa”

       Opiekun – Elżbieta Sobczyk

     • Tenis stołowy
      • Tenis stołowy

      • W Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku odbyły się Zawody Tenisa Stołowego w ramach Igrzysk Ełckich Szkół Podstawowych. Startowały reprezentacje wszystkich 7 szkół podstawowych. Nasze drużyny, dziewcząt w składzie: Ala Krynicka, Zuzanna Gołębiewska oraz chłopców w składzie: Maks Wilczewski, Wiktor Kołdys i Sebastian Lisiewicz zajęły bardzo dobre - II miejsce, po drużynach z SP 9, które trenują tenis stołowy. Na wyrożnienie w naszej drużynie zasługują Ala Krynicka i Maks Wilczewski.

       Artur Borzeński

      • Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka

      • W lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego" (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region).

       Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu.

       W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje

     • Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Magiczna matematyka”
      • Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Magiczna matematyka”

      • 07.12.2018r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Magiczna matematyka”, który został zorganizowany w ramach realizacji programu mPotęga.

       W konkursie udział wzięli uczniowie klas piątych z ełckich szkół podstawowych, którzy najpierw sprawdzili swoją wiedzę w teście indywidualnym rozwiązując zadania zamknięte, po czym przystąpili do rywalizacji w parach mierząc się z łamigłówkami matematycznymi.

       Zadania rozwiązywane przez uczniów sprawdzała komisja składająca się z nauczycieli matematyki przybyłych ze swoimi podopiecznymi.

       Po zaciętej rywalizacji przyznano następujące miejsca:

       I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku

       II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

       III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

       Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację mBanku oraz Urząd Miasta w Ełku.

       Organizatorzy: Robert Kubeł, Joanna Czarniak, Mariola Galicka

     • Z wizytą u papużek
      • Z wizytą u papużek

      • Uczniowie kl. 3a odwiedzili Papugarnię „Mazurskie Tropiki”. To niezwykłe miejsce, w którym można zobaczyć najpiękniejsze papugi z bliska. Dzieci karmiły kolorowe ptaki specjalnym pokarmem. Dowiedziały się również skąd pochodzą papugi, jakie mają upodobania i jakich zabiegów pielęgnacyjnych wymagają. Uśmiechy na twarzach dzieci mówią same za siebie.

       Barbara Kubeł

     • Pełna miska dla bezdomniaczka
      • Pełna miska dla bezdomniaczka

      • Zakończyliśmy coroczną zbiórkę karmy, koców, zabawek i misek dla bezdomnych psów i kotów. Karmę dla kotów wraz z termobudkami wykonanymi przez naszych uczniów i ich rodziców przekazaliśmy p. Ewie Brzezińskiej ze Stowarzyszenia Kociaki i Psiaki Adopciaki, a karmę dla psów p. dr Katarzynie Blusiewicz z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzieci wysłuchały również ciekawej i pouczającej pogadanki na temat losu bezdomnych czworonogów.

       Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję pomocy zwierzętom.

       Barbara Kubeł, Samorząd Uczniowski

     • Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki
      • Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

      • Od 3 września 2018 roku na terenie naszej szkoły funkcjonuje program SMOK. Bierze w nim udział 68 dzieci z naszej placówki. Godziny zajęć: 

       Klasy 4 dziewcząt: wtorki 16:00 i czwartki 13:45

       Klasy 5 dziewcząt: wtorki 16:00 i środy 15:30

       Klasy 6 dziewcząt: wtorki 14:30 i czwartki 19:00

       Klasy 4 chłopców: wtorki 19:00 i czwartki 16:00

       Klasy 5 chłopców: wtorki 19:00 i czwartki 16:00

       Klasy 6 chłopców: wtorki 20:30 i czwartki 19:00

       Program dofinansowany jest ze środków MSiT pozyskanych przez PZKosz.

     • Rodzinny konkurs na grę logiczno-matematyczną „Magiczna matematyka”
      • Rodzinny konkurs na grę logiczno-matematyczną „Magiczna matematyka”

      • 23 listopada 2018r. nagrodzono laureatów rodzinnego konkursu na grę logiczno-matematyczną „Magiczna matematyka” dla uczniów kl. I-VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu mPotęga.

       Celem konkursu było  zwiększenie zainteresowania matematyką, zwrócenie uwagi na uniwersalność zagadnień matematycznych, rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wyobraźni twórczej oraz zacieśnianie więzi rodzinnej.

       Zadaniem uczestników było wykonanie dowolnej gry planszowej, karcianej, domina, pozwalającej utrwalić wiadomości matematyczne.

       Jury konkursu oceniło prace według ustalonych kryteriów, zwracając szczególną uwagę na pomysłowość, estetykę i użyteczność wykonanych gier. Laureaci konkursu otrzymali nagrody sfinansowane ze środków Fundacji mBank w ramach Programu mPotęga”.

       Koordynator projektu - Robert Kubeł

     • Z wizytą u żołnierzy
      • Z wizytą u żołnierzy

      • 26 listopada br. Uczniowie kl. 3a i 3b wraz z wychowawcami gościli w Jednostce Wojskowej w Bemowie Piskim, gdzie stacjonuje Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych.

       Dzieci obejrzały symulator do ćwiczeń w strzelaniu, poznały pracę strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej i żołnierzy z Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim.

       Jednostka dziedziczy i kultywuje tradycje 5 Pułku Ułanów Zasławskich. Uczniowie zwiedzili Izbę Tradycji, a na zakończenie pobytu wszyscy wpisali się do Księgi Pamiątkowej Jednostki.

       Dziękujemy żołnierzom za miłe przyjęcie.

       Barbara Kubeł, Małgorzata Popielarz

     • Szkolny Konkurs Origami rozstrzygnięty
      • Szkolny Konkurs Origami rozstrzygnięty

      • W związku z obchodami Światowego Dnia Origami w naszej szkole odbył się  szkolny konkurs origami dla uczniów kl. I – VI, którego celem było zwiększenie zainteresowania sztuką origami, rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wyobraźni twórczej, zacieśnianie więzi rodzinnej oraz włączenie społeczności szkolnej w życie placówki.

       Zadaniem uczestników było wykonanie pracy dowolną techniką origami. Jury konkursu składające się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oceniło prace według ustalonych kryteriów, zwracając szczególną uwagę na pomysłowość
       i estetykę. Komisja zdecydowała nagrodzić prace w kategorii kl. I-III i IV-VI wykonane techniką origami przestrzennego oraz techniką płaskiego origami.

       W dn. 30.11.2018r. laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski.

       Zwycięzcom gratulujemy!

       Robert Kubeł

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
    • sp5elk@onet.pl
    • 87 732 60 71
    • ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 19-300 Ełk