• Historia szkoły

    • Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku to jedna z najstarszych podstawówek w naszym mieście. Jej historia jest ściśle związana z najnowszymi dziejami naszego miasta i powiatu. Trzeciego września 1945 r. w budynku szkolnym przy ul. Kolejowej 20, który w czasie wojny pełnił funkcję koszar Wermachtu, została otwarta Publiczna Szkoła Powszechna w Szybie. Uczyło w niej, w czterech klasach łączonych (I z II i III z IV), dwoje nauczycieli: Zofia Gerle oraz kierownik Bolesław Korwek. W czerwcu 1946 r. promocję uzyskało pierwszych 75 uczniów.

     W roku 1946/47 Zofia Gerle i Bolesław Korwek prowadzili także kursy dla dorosłych analfabetów i półanalfabetów oraz działalność kulturalną. Istniało kółko teatralne, urządzano przedstawienia i zabawy. W roku szkolnym 1947/48 liczba uczniów wzrosła do 120. Istniały już klasa V i VI. Uczniowie mogli zaopatrzyć się w przybory szkolne. Najstarsi mogli uczyć się w systemie przyspieszonym, kończąc dwie klasy w ciągu roku szkolnego.

      

     W roku 1949/50 było 136 uczniów, pracę podjęli nowi nauczyciele: Bronisława Huterska, a później Alina Dąbrowska. Rok szkolny 1950/51 rozpoczęło aż 207 uczniów w 7 klasach niełączonych. Grono pedagogiczne zasilili Maria Pierożyńska i Kazimierz Prytuła. Po przeniesieniu Bolesława Korwka do Wydziału Oświaty funkcję kierownika szkoły objęła Alina Dąbrowska, a po niej w latach 1951-59 Szkołą Podstawową w Szybie kierował Wiesław Kropiwnicki. W 1952 r. na miejsce pań: Huterskiej i Pierożyńskiej zatrudniono Barbarę Kazimierczak-Kropiwnicką i Kazimierza Przekopa.

     W 1955 roku osiedle Szyba (dawniej Syba) znalazło się w granicach administracyjnych miasta Ełku.

     Szkoła szybko rozrastała się. Przybywało uczniów i nauczycieli, brakowało sal lekcyjnych. W roku 1962/63 istniało 13 oddziałów, a nauka odbywała się na dwie zmiany w trudnych warunkach lokalowych. Dzięki staraniom dyrektora Władysława Frączaka oraz inspektora Kazimierza Mroczkowskiego rozpoczęto dwuletnią budowę, a dawny budynek przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli.

      

     W styczniu 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Grajewskiej 16a, a od półrocza roku 1964/65 uczniowie rozpoczęli naukę w przestronnym budynku, zgodnie z programem ośmioletniej szkoły podstawowej. Atutem placówki był nowy sprzęt i pomoce naukowe. Oprócz ogólnych sal lekcyjnych powstały gabinety i pracownie: biologii, fizyki z chemią, geografii, gospodarstwa domowego, powstała oddzielna świetlica, biblioteka, kancelaria, a w podziemiach pracownia prac ręcznych, kuchnia z jadalnią, szatnia. W oddzielnej części znajdowała się sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy oraz łaźnia z prysznicami. Radość z tak dogodnych warunków nauki trwała jednak krótko. Już następny dyrektor Kazimierz Mroczkowski (1966-73) oraz jego następcy Edward Kochanowski (1973-74), Waldemar Dudała (1974-76) musieli pogodzić się z ograniczeniami wynikającymi z potrzeb innych placówek oświatowych w mieście.

     W latach 1969-78 parter szkoły przy ul. Grajewskiej 16a zajęła Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Szkoła podstawowa została ścieśniona na piętrze. Ponownie brakowało miejsca i adaptowano na sale lekcyjne wszystkie pomieszczenia, także ciasne i niedoświetlone. Od 1978 r. szkoła gościła Państwowy Dom Dziecka. W roku 1979/80 w budynku zorganizowano Oddział Przedszkolny, a w następnym Oddział i Ognisko Przedszkolne.

      

     W latach 1976–87 funkcję dyrektora pełnił Jan Jancewicz. W tym czasie liczba uczniów SP nr 5 wzrosła z 460 w roku 1981 do 1164 w roku 1985. W 1981 r. szkoła przyjęła imię gen. Franciszka Jóźwiaka "Witolda". Od roku 1984/85 cztery klasy 0 umieszczono w pomieszczeniach zastępczych przy ul. Pięknej, użyczonych przez MSM. Szkoła pracowała na dwie zmiany, bez wolnych sobót. Wygospodarowano jednak miejsce na gabinet stomatologa Ewy Klepackiej i pedagoga Nadziei Kozaczek. W rozrastającej się SP 5 w 1981 r. utworzono etat zastępcy dyrektora, który objął Józef Płaskowicki (dyrektor szkoły w latach 1987-91), oraz w 1984 roku drugiego wicedyrektora, którym została Halina Lewandowska (dyrektor szkoły w 1991/92); kierowali oni szkołą w latach ważnych zmian ustrojowych w naszym kraju, kiedy zdecydowano również o pozbawieniu szkoły dotychczasowego patrona.

     Placówka nadal się rozwijała, a jej rosnące potrzeby lokalowe wymagały rozwiązania. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły stało się zatem oddanie do użytku budynku przy ul. Popiełuszki 6 na osiedlu Jeziorna, odebranego przez dyrektora Jarosława Jurewicza. Od września 1992 roku w jej kameralnych, przyjaznych maluchom murach rozpoczęli naukę najmłodsi uczniowie.

     Od 1.09.1997 r. Szkołą Podstawowej nr 5 w Ełku kierował zespół w składzie: dyrektor - Jarosław Obrycki, wicedyrektor kl.4-6 - Alina Zięba, wicedyrektor kl.0-3 - Jadwiga Wasilewska. Od roku 2011 wicedyrektorem kl.0-3 była Bożena Zofia Dąbrowska.

     We wrześniu 2017 r. dyrektorem szkoły został Dariusz Szumski.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
   • sp5elk@onet.pl
   • 87 732 60 71
   • ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 19-300 Ełk