• Misja i wizja

    • Misja szkoły

     Wyposażamy ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające mu jak najlepiej funkcjonować w nieustannie zmieniającym się świecie. Promujemy zdrowy styl życia i zapewniamy uczniom bezpieczeństwo.  


   • Wizja szkoły

    Nasza szkoła zapewnia wszechstronną edukację młodzieży i przygotowuje ją do prawidłowego funkcjonowania w życiu. Przyjazna, ale wymagająca kadra stwarza właściwą atmosferę pracy, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Nauczyciele dążą do wysokiego poziomu kształcenia i nauczania. Poszanowanie godności osobistej, możliwość wypowiadania własnych sądów, tolerancja, dbałość o zdrowie, wpajanie ponadczasowych wartości moralno-etycznych, tj. miłości, dobroci, prawdy, piękna, sprawiedliwości  - to zasadnicze normy obowiązujące w sferze wychowania. Zasadą w naszej szkole jest samokształcenie nauczycieli, współpraca ze środowiskiem lokalnym, współdziałanie dyrekcji z gronem pedagogicznym, wymiana poglądów i doświadczeń oraz zaangażowanie rodziców. Pełny rozwój dziecka wspomaga ją, w miarę możliwości, specjaliści: psycholog, pedagog, lekarz, doradca metodyczny, logopeda. Dewizą naszej szkoły jest podmiotowość, autonomiczność, elastyczność i otwartość. Szkoła szczyci się wysokim poziomem kształcenia i corocznie ma wielu laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty oraz liczne sukcesy w różnych konkursach lokalnych, krajowych, a także międzynarodowych.
    Piątka to placówka dbająca również o rozwój fizyczny swoich uczniów:  w szkole są organizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne, prężnie działa UKS "Jeziorna" i UKS "Nenufar. Od roku szkolnego 2008/2009 powstały klasy sportowe o profilu "koszykówka”.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
   • sp5elk@onet.pl
   • 87 732 60 71
   • ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 19-300 Ełk