• Ogłoszenia

    • Zebranie Trójek Klasowych

      

     Zebrania z rodzicami

     17 października o godzinie 16.00, w sali 29 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

      

     Najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się 27 listopada 2019 r.

     Rodziców uczniów klas I-III zapraszamy na godzinę 16.00.

     Rodziców uczniów klas IV-VI - na godzinę 17.00.

     Obiady

      

     Ubezpieczenie

     Prowadzimy żywienie uczniów przebywających w naszej szkole, ale nie posiadamy własnej kuchni. W związku z tym liczba miejsc na obiady jest ograniczona. Posiłki dostarcza nam przedszkole "Bajka".

     Opłaty za obiady proszę kierować na konto:
     40 1020 4724 0000 3102 0075 9985. W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc i rok, za który będzie dokonywana wpłata.
     Opłata za miesiąc październik wynosi 88 zł.
     22 dni x 4 zł = 88 zł

     14 października - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
     Należność za posiłki prosimy regulować do 5-go każdego miesiąca. Nieuregulowanie opłaty za żywienie w terminie spowoduje skreślenie z listy żywieniowej. Nieobecność na obiadach proszę zgłaszać do sekretariatu (87 732 60 71) do godz. 8.00.

     Proszę zwracać uwagę na tytuł przelewu.

      

     Link do formularza elektronicznego umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia: 

     https://twojedziecko.aviva.pl/?token=CCC71BC531FC392E8641BB3BC11B72EF9C40CDDC

     Rekrutacja do świetlicy

      

      

     1. Ze względu na warunki lokalowe w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku funkcjonują cztery pomieszczenia świetlicowe. Dwie świetlice pracują w systemie jednozmianowym i dwie w systemie dwuzmianowym.

     2. Od 01.06.2019 r. do 20.08.2019 r. rodzice mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym.

      

      

     3. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, wraz z potwierdzeniem  zatrudnienia rodziców, należy złożyć  w sekretariacie szkoły w wyżej wymienionym terminie w godz. 8.00 - 15.00.

     4. Potwierdzenie zatrudnienia rodzice składają w formie zaświadczenia z zakładu pracy z pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

     5. Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły lub pobrać osobiście w sekretariacie  szkoły.

     6. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona!

     Wpłaty na Radę Rodziców

      

     Opłaty za świetlicę

     Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły. Koszt dla rodziny - 40 zł.

      

     Decyzją Rady Rodziców, opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy, proszeni są o wpłaty do nauczycielek świetlicy 5 zł miesięcznie. Pieniądze będą przeznaczone na urozmaicenie zajęć.

     Samorząd Uczniowski

      

     Rada Rodziców

     Przewodnicząca – Monika Merzejewska z kl. 6a

     Z-ca przewodniczącej – Zuzanna Górska z kl. 6 a

     Sekretarze: Zofia Boguska z kl. 6 f,

     Klaudia Cimochowska z  kl. 6 g

     Skarbnicy: Zuzanna Wesołowska z kl. 6 f,

     Maria Tarasiuk z kl. 6c

      

     Przewodnicząca – Kamila Więcek

     Z-ca przewodniczącej - Krystyna Tarnowska-Ewko

     Kalendarz roku szkolnego

      

     Podręczniki

     kalendarz2019_20.pdf

      

      

     podreczniki.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
   • sp5elk@onet.pl
   • 87 732 60 71
   • ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 19-300 Ełk