• Uczeń miesiąca

    • Uczeń miesiąca - wrzesień 2019

    • Tytuł „Ucznia Miesiąca” otrzymali:

     1. Aleksandra Wielgat kl. I a
     2. Michalina Monuszki kl. I b
     3. Weronika Gniedziejko kl. I c
     4. Laura Harasimowicz kl. I d
     5. Milena Bucko kl. II a
     6. Maciej Kurzątkowski kl. II b
     7. Julia Jaworowska kl. II c
     8. Julia Kaczmarczyk kl. II d
     9. Maksymilian Paprocki kl. III a
     10. Pola Łukaszewicz kl. III b
     11. Weronika Miłosz kl. III c
    • Zasady przyznawania tytułu - Uczeń Miesiąca

    • Zasady przyznawania tytułu - Uczeń Miesiąca

     1. Uczniowie każdej klasy razem z wychowawcą wybierają co miesiąc "Ucznia Miesiąca".
     2. O wyborze decydować powinny:
     • kultura osobista
     • stosunek do koleżanek, kolegów i pracowników szkoły
     • szczególne osiągnięcia
     • aktywność w zespole klasowym
     • umiejętność przeciwstawiania się przejawom przemocy
     • przyjazne relacje z rówieśnikami
     • zaangażowanie w życie klasy i szkoły
     • przestrzeganie zasad kodeksu klasowego
     • inne ustalone w zespole klasowym

     3. Wytypowany z każdej klasy może być tylko jeden uczeń.

     4. Wybór "Ucznia Miesiąca" dokonany przez dany oddział ulega weryfikacji i zatwierdzeniu go przez wychowawcę.

     5. Wychowawca zgłasza wytypowanego przez klasę ucznia (imię i nazwisko, klasa) przed apelem.

     6. Wytypowani uczniowie będą prezentowani społeczności uczniowskiej co miesiąc podczas apelu oraz wyróżniani na gazetce klasowej „Uczeń Miesiąca”, gdzie będą zamieszczane np. ich zdjęcia lub wpisywane nazwiska.

     7. Wytypowany uczeń otrzyma plakietkę i dyplom ucznia danego miesiąca.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
   • sp5elk@onet.pl
   • 87 732 60 71
   • ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 19-300 Ełk